Projet : Pulsion Caramel Michel Belin

Branding et packaging

d’un coffret caramel gourmand

pulsioncaramel
15
Michel Belin pulsion caramel packaging photo